Orgány Únie hydinárov Slovenska

Predstavenstvo ÚHS

Predseda

Ing. Timotej Husár, CSc. – HSH s.r.o., Veľké Zálužie

Podpredseda

Ing. Ladislav Birčák – Novogal a.s., Dvory nad Žitavou

Členovia

Ing. Jiří Šavrda – HYZA a.s., Topoľčany

Ing. Richard Mach – Mach Hydina Budmerice, s.r.o., Budmerice

MVDr. Eugen Ruttkay – Farmavet, s.r.o., Martin

Ing. Peter Janek – Janek s.r.o., Púchov

Ivan Kaniansky – Navi, spol. s.r.o. Prievidza

Ing. Tadeusz Frackoviak – Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš

Ing. Mgr. Daniel Molnár – Únia hydinárov Slovenska, Bratislava

Podporujeme slovenské hydinové výrobky a vajcia

Mäso z hydiny je symbolom modernej, zdravej a nutrične hodnotnej výživy. Je zdrojom kvalitných bielkovín, obsahuje kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín nevyhnutných pre rast, vývoj a regeneráciu organizmu.

Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície v posledných rokoch do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov a porážkarní sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia.

Dozrel čas na to, ako upozorňujú odborníci, aby sme si všetci uvedomili, že potraviny sú základom zdravia.