Viac ako 40 členov
chovateľov a spracovateľov.

Dohliadame na zdravú domácu hydinu, podporujeme slovenské hydinové výrobky a vajcia.

Viac ako 40 členov

26 rokov spolupráce

Dohliadame na kvalitu

Sledujeme vývoj

Kto sme

Únia hydinárov Slovenska je stavovskou, dobrovoľnou a nepolitickou organizáciou, združujúcou slovenských liaharov, chovateľov a spracovateľov hydiny a producentov slepačích vajec. Únia vznikla v roku 1996 a v súčasnosti má viac ako 40 členov. Riadi ju predstavenstvo kontrolované dozornou radou.

Naše poslanie

  • zastupovať a obhajovať záujmy svojich členov na úrovni ministerstiev, parlamentu a iných orgánov štátnej správy a samosprávy

  • podieľať sa na tvorbe alebo novelizácii právnych predpisov a noriem súvisiacich s podnikateľskou činnosťou v agropotravinárskom sektore a osobitne v hydinárskom priemysle

  • spolupracovať so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou pri zabezpečovaní vysokej úrovni zdravia hydiny a zdravotnej nezávadnosti hydinových potravín

  • sledovať vývoj na trhu s hydinou a vajcami

  • organizovať odborné aktivity – semináre, konzultácie, poradenstvo a účasť na výstavách